Noutati

Impozitarea cadourilor în bani oferite de către angajator vs. deducerea acestor cheltuieli la stabilirea impozitului pe venit/profit

Primele acordate salariaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă se impozitează la salariat, cu excepția sumelor acordate pentru copii salariaților care sunt neimpozabile în limita a 150 lei pentru fiecare copil, în temeiul Codului Fiscal Art. 55, alin. 4, lit. a), care prevede: ‘Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în [...]

Avocati

Avocat Vasile Bruma

Avocat Vasile Bruma

AVOCAT VASILE BRUMA

Avocat in Baroul Bucuresti din anul 2004, cu o vasta experienta in urmatoarele domenii:

  • Drept Comercial
  • Insolventa si Faliment
  • Dreptul Muncii
  • Drept Fiscal
  • Imobiliare
  • Activitati Fiduciare

Înființarea și Dezvoltarea Microintreprinderilor de către Întreprinzătorii Tineri

Particularități și condiții (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri) Denumirea societății: Numele unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”. Condiţii Asociați: a)      Vârsta de până la 35 de [...]

Salariul minim garantat

În Monitorul Oficial nr. 824/2010 a fost publicată HG 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, astfel începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore [...]

Controlul averilor

OUG nr. 117/2010 a adus modificări și în materie de procedură fiscală. Modificările importante vizează următoarele:  a fost introdus un capitol nou privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Această verificare constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabil sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, [...]

Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi din România

Una din principalele modificari aduse de OUG nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale a fost majorarea cotei de impunere de la 10% la 16% pentru dividendele obţinute din România de persoanele juridice rezidente în statele membre UE şi EFTA (Lichtenstein, Norvegia, Islanda) care nu [...]

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

În Monitorul Oficial nr. 891/2010 a fost publicată OUG nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. Noul act normativ reintroduce regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor ca facilitate fiscală. Astfel, microîntreprinderile (cu 1 până la 9 angajații și venituri în anul anterior mai mici [...]

Declaratia de Creanta. Legea 85/2006

În urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare conform prevederilor Codului de procedura civila tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor pentru deschiderea procedurii, după caz, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se va publica, totodată, [...]

Impozit pe venit programatori

Angajatii agentilor economici care isi desfasoară activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator, precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit cu urmatoarele conditii: I. Angajatul sa fi absolvit una dintre urmatoarele specializari: [...]

Documente necesare infiintare SRL?

1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original); 4. Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei [...]

Cuvinte cheie:

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Dreptul la viata intima, familiala si privata.

Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce le vizează. Acest act normativ se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate, în tot sau [...]