Servicii

Societati comerciale · Persoane fizice

Societati comerciale

A. Consultanta juridica nelitigioasa

1. Drept Comercial

 • Pentru înființarea societăților comerciale, modificarea actelor constitutive, autorizare activitati, nelitigioasa actualizare date de identificare, înregistrare si autorizare punct de lucru, suspendarea activitatii, majorare/reducere capital social, numire administrator, revocare si schimbare de administrator, modificare obiect de activitate, schimbare sediu social, prelungirea duratei de functionare, schimbare denumire firma, cesiune excludere asociat, cesiune includere asociat, dizolvare, lichidare voluntara, radiere, prelungire mandat administrator conform act constitutiv, corectare eroare materială, închidere punct de lucru, obtinere certificat constatator, copii certificate, furnizare de informatii, verificare unicitate sediu; redactarea tuturor documentelor necesare;
 • La negocierea și încheierea contractelor comerciale;
 • Concilierea prealabila a litigiilor comerciale;
 • Recuperări creanțe (în procedura somației de plată, ordonanței de plată, executări silite mobiliare/imobiliare, inființări popriri pe conturi, identificarea bunurilor personale ale creditorilor, deschiderea procedurii falimentului impotriva debitorilor, e.t.c);
 • Informarea clientului despre modificarile legislative.

2. Fiscal

 • Îndeplinirea procedurilor legale de contestare a actelor admnistrativ fiscale (procese – verbale, decizii de impunere, etc) prin care se constata o contraventie, ori se încalca un drept.

3. Procedura insolventei si falimentului

 • Deschiderea procedurii insolventei si falimentului, elaborarea planurilor de reorganizare, inscrierea la masa credala, contestatii.

4. Imobiliare

 • Achiziţii imobiliare (contracte de vanzare-cumpărare, contracte de antrepriză, contracte de finanţare imobiliară si leasing imobiliar, obţinerea documentelor referitoare la situaţia juridica a imobilelor (extrase de carte funciara, certificate fiscale, etc), a autorizaţiilor necesare construcţiilor.
 • Publicitate imobiliară;

5. Dreptul Muncii

 • Încheierea si elaborarea contractelor de munca, redactarea acestora.
 • Desfacerea contractelor de munca.

6. Servicii fiduciare

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare la intâlnirile de afaceri (în faţa furnizorilor, clienţilor, a fiduciare bancilor, etc).
 • Incasarea sumelor, depozitarea sumelor, efectuarea de plăţi, plasarea fondurilor banesti in achiziţii mobiliare sau imobiliare, sau unde este necesar.
 • Administrarea bunurilor, păstrarea si conservarea acestora.

7. Conciliere

 • Asistenţa şi reprezentare în realizarea drepturilor şi obligaţiilor dobândite prin contracte, sau orice altă modalitate, prin acordul părţilor, fară a apela la ajutorul instanţelor de judecată.

B. Asistență și reprezentare litigioasă

 • În toate domeniile de consultanță juridică prezentate mai sus.
 • În materie penală
 • Infracţiunile privitoare la Legea privind procedura insolvenţei si falimentului.
 • Contravenţii şi infracţiuni din domeniul fiscal.
 • Infracţiunile din domeniul societaţilor comerciale.
 • Infracţiunile privind concurenţa şi protecţia consumatorilor.
 • Asistenţa şi reprezentare în faţa organelor de cercetare penală (Poliţie, Parchet) şi în faţa instanţei.

Persoane fizice

A. Consultanta juridica nelitigioasa

1. Drept Civil

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în contracte civile.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în realizarea drepturilor şi obligaţiilor dobândite prin contracte, sau orice altă modalitate, prin acordul părţilor, fară a apela la ajutorul instanţelor de judecată.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în obţinerea Ordonanţei Preşedinţiale.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Procedura somaţiei de plată.
 • Consiliere, asistenţă şi reprezentare în efectuarea măsurilor de asigurare (sechestrul asigurator, sechestrul judiciar, proprirea asiguratorie).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Procedura impărţelii judiciare (partaj judiciar).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Procedura executării silite.

2. Dreptul Muncii

 • Amendamente la contractele de munca, redactarea acestora.
 • Desfacerea contractelor de munca.

3. Ordonanta 195/2002 (privind circulatia pe drumurile publice)

 • Contestarea proceselor verbale de constatare a contraventiilor circulatia pe drumurile publice (depasirea vitezei regulamentare, depasirea pe linie continua, neacordarea de prioritate, trecerea pe culoarea rosie a semaforului, etc).

4. Activitati fiduciare

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în faţa tertilor, a furnizorilor, a bancilor, etc.
 • Administrarea bunurilor, păstrarea si conservarea acestora.
 • Incasarea sumelor, depozitarea sumelor, efectuarea de plăţi, plasarea fondurilor banesti in achiziţii mobiliare sau imobiliare, sau unde este necesar.

5. Contestare Procese – Verbale de contraventie

 • Contestarea actelor administrative (procese-verbale) prin care se constata o contraventie, ori se încalca un drept.

B. Asistență și reprezentare litigioasă

 • În toate domeniile de consultanta juridica prezentate mai sus.
 • În materie penală -infractiuni prevazute in Codul Penal
 • Asistenţa şi reprezentare în faţa organelor de cercetare penală (Poliţie, Parchet) şi în faţa instanţei.

Popularitate: 13%