Domenii de practica

In prezentarea domeniilor de mai jos se reflecta cunostintele si experienta acumulata pana in prezent, a avocatului titular al Cabinetului si a Colaboratorilor sai.

Drept Civil

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în contracte civile.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în realizarea drepturilor şi obligaţiilor dobândite prin contracte, sau orice altă modalitate, prin acordul părţilor, fară a apela la ajutorul instanţelor de judecată.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în obţinerea Ordonanţei Preşedinţiale.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Procedura somaţiei de plată.
 • Consiliere, asistenţă şi reprezentare în efectuarea măsurilor de asigurare ( sechestrul asigurator, sechestrul judiciar, proprirea asiguratorie).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Procedura impărţelii judiciare (partaj judiciar).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Procedura executării silite.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în litigii civile (reprezentare în faţa instanţelor – fond, apel, recurs).

Imobiliare

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în achiziţii imobiliare (contracte de vanzare-cumpărare, contracte de antrepriză, contracte de finanţare imobiliară si leasing imobiliar .
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în vederea obţinerii documentelor referitoare la situaţia juridica a imobilelor (extrase de carte funciara, certificate fiscale, etc), a autorizaţiilor necesare construcţiilor.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în vederea efectuării Procedurii de publicitate imobiliară.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în vederea obţinerii documentelor referitoare la situaţia juridica a imobilelor (extrase de carte funciara, certificate fiscale, etc), a autorizaţiilor necesare construcţiilor.

Drept Comercial

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în contracte şi tranzacţii comerciale.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în Legea 31/1990 privind societaţile comerciale (constituire, mentiuni, Decizii ale AGA, dizolvare, lichidare, etc).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în litigii comerciale (procedura prealabila obligatorie, reprezentare în faţa instanţelor – fond, apel, recurs, etc).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în realizarea drepturilor şi obligaţiilor dobândite prin contracte, sau orice altă modalitate, prin acordul părţilor, fară a apela la ajutorul instanţelor de judecată (Conciliere – solutionarea neîntelegerilor pe cale amiabilă).
 • Recuperări Creanţe.

Insolventa si Faliment

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare pentru deschiderea procedurii de insolvenţă, faliment sau reorganizare şi pe toată durata de desfăşurare a procedurii
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare pentru anularea actelor frauduloase si pentru intocmirea cererilor creditorilor.

Servicii fiduciare

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în faţa autorităţilor competente.
 • Analiza contractelor, redactarea, negocierea si semnarea acestora în vederea contractării sau în vederea prestării de servicii.
 • Supravegherea bunei desfăşurări a contractelor.
 • Supravegherea situaţiei de încasari şi plăţi (încasarea sumelor, depozitarea sumelor, efectuarea de plăţi, etc).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare la intâlnirile de afaceri (în faţa furnizorilor, clienţilor, a bancilor, etc).
 • Administrarea bunurilor (inchiriere, etc).
 • Plasarea fondurilor banesti in achiziţii mobiliare sau imobiliare, sau unde este necesar.
 • Păstrarea, Conservarea bunurilor.
 • Realizarea corespondenţei, cu aprobare prealabilă.

Drept fiscal

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în probleme de natură fiscală, (reprezentare în faţa instanţelor – fond, apel, recurs).
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a actelor admnistrativ fiscale (procese – verbale, decizii de impunere, etc) prin care se constata o contraventie, ori se încalca un drept.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în faţa Ministerului Finanţelor Publice, Garda financiara, organe vamale, etc.

Dreptul Muncii

 • Consultanţă în închierea si elaborarea contractelor de munca, redactarea acestora.
 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în faţa instanţei, în litigii de muncă.
 • Consiliere, asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor competente (Inspectoratul teritorial de munca, etc ).

Drept Penal

 • Consiliere, asistenţa şi reprezentare în faţa organelor de cercetare penală (Poliţie, Parchet) şi în faţa instanţei.
 • Infracţiunile privitoare la Legea privind procedura insolvenţei.
 1. Legea nr. 85/2014
 • Contravenţii şi infracţiuni din domeniul fiscal.
 1. Legea nr. 39/2003 – pentru prevenirea si combaterea criminalitatii organizate.
 2. Legea nr. 241/2005 – pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
 3. Legea nr. 656/2002 – pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
 4. Infracţiunile prevăzute in Codul Fiscal.
 5. Legea nr. 58/1934 – asupra cambiei si biletului la ordin.
 6. Legea nr. 59/1934 – asupra cecului.
 7. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii.
 • Infracţiunile din domeniul societaţilor comerciale.
 1. Legea nr. 31/1990
 • Infracţiunile la regimul comerţului electronic.
 1. Legea nr. 365/2002 – privind comertul electronic.
 • Infracţiunile privind concurenţa şi protecţia consumatorilor.
 1. Legea nr. 11/1991 – privind combaterea concurentei neloiale.
 2. Legea nr. 21/1996 – legea concurentei.

Popularitate: 12%